Audit GDPR - Pohřební služba Jiří Vyšata

Nepřetržitá služba +420 220 980 520 +420 722 663 848
Přejít na obsah
Vstupní analýza OSVČ pro GDPR
Jméno a příjmení živnostníka: Jiří Vyšata
IČO: 12250031
Sídlo provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
e-mail: vysata@vysata.eu
tel.: 220 98 05 20
dále jen „Správce“
Správce provedl v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) vstupní analýzu souladu činností.
Správce GDPR učinil okamžitě následující opatření:
Jaké osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Na jakém právním podkladu osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.
Kde osobní údaje zaměstnanců a klientů zpracovávám?
Osobní údaje jsou zpracovávány na adrese sídla provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
Jak bezpečná je fyzická ochrana prostoru, kde zpracovávám osobní údaje zaměstnanců a klientů?
Sídlo provozovny je zamčeno, údaje jsou následně uchovávány v uzamykatelném archivu.
Jak bezpečná je moje ochrana osobních údajů zaměstnanců a klientů v elektronické podobě?
Údaje jsou uchovávány v zabezpečené elektronické databázi, která je spravována osobou pověřenou za vedení GDPR.
Kdo má k osobním údajům zaměstnanců a klientů přístup?
Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci a osoba pověřená za vedení GDPR.
Proč osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy, uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby a následně po dobu určenou institucemi, jako je statistický úřad nebo matriky daných městských částí. Doba uchování osobních údajů nepřekročí 10 let.
  
Osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení objednávek a řešení reklamací.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění povinností vyplívajících z uzavřené smlouvy.
Na jakém právním podkladu osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
Osobní údaje jsou archivovány na základě zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů.
Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Kde osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
Osobní údaje jsou archivovány na adrese sídla provozovny: Jenečská 911, Hostivice 25301
Po jakou dobu osobní údaje zaměstnanců a klientů archivuji?
Osobní údaje jsou archivovány po dobu 10 let.
Jaká jsou možná rizika úniku osobních údajů zaměstnanců a klientů?
V souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je správce povinen obeznámit klienta či zaměstnance v případě úniku informací.
Správce jmenoval ke dni 24.5.2018 pověřence pro ochranu osobních údajů pana:
Jiří Vyšata
Místo působiště: Jenečská 911, Hostivice 25301
Telefon: 220 98 05 20
e-mail: vysata@vysata.eu
V Hostivici, dne 24.5.2018
Návrat na obsah